Woning hoger laten taxeren

Een vastgoedtaxateur is een onpartijdige persoon die de waarde van een woning bepaalt aan de hand van gestandaardiseerde criteria. Bij het aanvragen van hypotheken is een taxatierapport verplicht voor kredietverstrekkers. Ook deze komt in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie. Is het mogelijk om uw woning hoger te laten taxeren?

Er zijn verschillen tussen woningwaardering, taxatie en WOZ

De volgende mogelijkheden kunnen worden gebruikt om de waarde van de woning te bepalen:

  1. waarde : De waarde die is gebaseerd op het bouwjaar en de oppervlakte die eronder valt. Het is vastgelegd in de gemeente. Het Kadaster is een openbaar register van de overheid dat deze waarde vastlegt.
  2. Waarde: De makelaar gebruikt deze methode om de subjectieve marktwaarde van een woning te berekenen. Deze taxatie gebruikt meer criteria dan de WOZ-waarde om een realistische verkoopprijs te berekenen. Een taxatie kan worden gedaan door makelaars tegen een lage prijs of gratis.
  3. Thuisbeoordeling : een beëdigde taxateur zal het onroerend goed beoordelen en de waarde ervan bepalen op basis van verschillende verifieerbare factoren. Objectieve observatie en testen zijn de belangrijkste elementen. Een taxatierapport kan kostbaar zijn. Dit rapport is meestal vereist door hypotheekverstrekkers.

Een taxatie van de woning is niet nodig. Een taxatie door een makelaar kan vaak nauwkeuriger zijn dan de werkelijke verkoopprijs. Een taxatierapport van een onafhankelijke taxateur is nodig als de koper een hypotheek wil aanvragen.

Wat is het nut van een hogere woningwaarde?

Een taxatie die hoger is dan de marktwaarde is meestal niet gunstig voor huiseigenaren, en zeker niet als er sprake is van een verkoop. De markt bepaalt de verkoopprijs en niet de taxateur. Vooral bij het aanvragen van een hypotheek betaalt de koper meer rente. Onderhoud en reparaties zijn twee van de meest voorkomende kosten. Een hypotheek kan alleen worden verkregen voor 100% van de waarde van het onroerend goed. U bent flexibeler als u een betere beoordeling krijgt.

Is het mogelijk om uw woning hoger te laten taxeren?

We weten nu waarom . Maar is het mogelijk dat een huis door een onafhankelijke taxateur hoger getaxeerd wordt? Hoewel dit in theorie misschien niet waar lijkt, is het waarderen van een huis mensenwerk. Hoewel er enkele richtlijnen zijn die gebruikt kunnen worden, kan een taxateur een andere mening hebben. Sommige taxateurs meten niet nauwkeurig of zelfs helemaal niet. Ze kunnen asbest in de schuur over het hoofd zien. Deze verschillen zullen niet meteen duidelijk zijn zolang ze binnen aanvaardbare grenzen blijven en er maar één woningwaarde is.

Vier taxateurs zijn door De Monitor gebeld om een woningtaxatie te doen. Twee taxateurs werd gevraagd een nauwkeurigere schatting te geven, terwijl twee anderen een lagere waarde kregen. Eén taxateur heeft niet ingediend omdat hij ontdekte dat er meerdere taxateurs bij betrokken waren. Een andere taxateur gaf aan objectief te hebben geëvalueerd en kwam uit op 300.000. Terwijl de taxateur die een lager bedrag vroeg 285.000 euro kreeg aangeboden, kwam de taxateur die om meer vroeg uit op 315.000 euro. Dit is een verschil in waarde van ongeveer 30.000 euro tussen de hoogste en laagste waarden. Hoewel dit een zeer beperkte test was, toont het aan dat het mogelijk is om een hogere woningwaarde te hebben dan de laagste.